Halmstad Kanotklubb - Förening för såväl motion/havskajak till barn/ungdom med racinginriktning.
Du vet väl att du kan stödja vår förening genom att köpa bingolotter online! Klicka bara på länken nedan.

Bingolotto.se 

Bli Medlem


Är du intresserad av att bli medlem?

Skickar e-post till halmstadkanotklubb1@gmail.com  Ange vilket medlemskap du önskar.
Vi behöver även ditt fullständiga personnummer, e-postadress och telefonnummer 

Följande avgifter gäller för år 2023:
Medlemsavgift : 400 kr
Träningsavgift/ kanotplatshyra t.o.m 25 år 600kr
Träningsavgift/ kanotplatshyra över 25 år 800kr
Familjebiljett: 2500kr.
* Maxtaxaför barn/ungdomsfamiljer med minst en person under 25 år.    

Detta innebär att:

- Den som har kanot förvarad på HKK och vill träna, betalar medlemsavgift 400 kr + kanotplats avgift 600/800kr. 

- Den som vill träna men inte har egen kanot betalar medlemsavgift 400kr + träningsavgift 600/800 kr

- Den som bara vill vara medlem och inte utnyttja klubbens utrustningar betalar endast medlemsavgift 400kr.

- Beloppen betalas till HKK:s Bankgiro 5424-6434 eller till swish 1236468672 märkes med ditt namn. 

- Du behöver även en låsbricka som kostar 150 kr. -Engångsavgift som betalas kontant vid utlämnandet.

- Vid frågor kontakta vår kassör Thomas på mailen eller via mobil 0730 21 28 32 .

Eller Magnus Persson 070 342 70 70


Halmstad Kanotklubb är en förening med såväl motion/havskajaks paddlare till barn/ungdom med tävlingsinrikning. Vår klubblokal erbjuder gym, paddelmaskiner, omklädningsrum för dam och herr, kök och samlingsrum. På tomten finns det kanotgarage.


HKK förfogar över ett antal klubbkajaker med varierande användningsområde och rankhet. Dessa är för utlåning vid arrangemang som klubben deltar i när du är medlem och betalar träningsavgift.   *Försäkring för egen kanot ingår ej.