Halmstad Kanotklubb - Förening för såväl motion/havskajak till barn/ungdom med racinginriktning.
Du vet väl att du kan stödja vår förening genom att köpa bingolotter online! Klicka bara på länken nedan.

Bingolotto.se

Drogpolicy


Drogpolicy för Halmstad Kanotklubb

Vår förening är uppbyggd och drivs av ideellt arbete. För oss är det viktigt med inkludering, allas lika värde, gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling.

Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen här antagit följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller områdena tobak, alkohol, dopning samt narkotika.

Tobak
Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet, såsom under träningsläger och resor. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

* Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel och inte använda tobak vid träningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
* Ledar-/tränarsamtal med den aktive.
Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas.


Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
* Ledar-/styrelsesamtal med den berörde.
Ansvaret att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

Alkohol
Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:
* Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
* Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.
Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man ej får:
* Komma berusad eller bakfull till träning eller tävling.
* Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.
Dessa regler gäller ledare och föräldrar som följer med på tävlingar, läger och andra föreningsverksamheter.

Dopning och narkotika
Allt bruk och hantering av dopningspreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår föreningsverksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:
* Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
* Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
* Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.
Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.


Drogfritt träningshus
Vi skall även verka för att ingen användning av någon av ovannämnda droger sker av vare sig aktiva i Halmstad Kanotklubb, ledare eller förälder till medlem i samband med träning.

Drogpolicyn har antagits av styrelsen den: 23 mars 2009