Hedersmedlemmar Halmstad Kanotklubb
Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag kallas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. Hedersmedlem är befriad från årsavgifter.


Helmer Johansson

Oscar Johansson

Kurt Malmberg

Rolf Petersson

Jörgen Hanson

Gert Johansson

Kurt Haglund

Kjell Söderberg

Peter Severinsson

Anders Love´n