Halmstad Kanotklubb - Förening för såväl motion/havskajak till barn/ungdom med racinginriktning.
Du vet väl att du kan stödja vår förening genom att köpa bingolotter online! Klicka bara på länken nedan.

Bingolotto.se

Säkerhet

Vi använder följebåt under våra träningar. Om ni skall paddla själva i Nissan, ni skall kunna utföra räddning på djupt vatten, och där både vara den som räddar och den som blir räddad med hjälp av kamraträddning, paddla med någon/några kompisar så ni kan hjälpa varandra om olyckan är framme. Framförallt förankra aktiviteteten med era föräldrars godkännande innan ni ger er ut på Nissan. Vid kraftig vind och eller mycket strömt vatten paddla aldrig själva.Paddla aldrig längre ner än järnvägsbron utan följebåt, efter bron är det svårt att ta sig upp på land. Änvänd alltid flytväst.

Viktigt att veta om nedkylning
Att veta hur du ska bete dig när du hamnar i kallt vatten - eller när du räddar någon ur vattnet - kan vara livsviktigt. Både för dig själv och andra.

Människan blir snabbt nedkyld i vatten. Omedelbara reaktioner kan vara att andningen låser sig helt, eller att man hyperventilerar och tappar omdömet. Efter en liten tid i vattnet börjar man dessutom att förlora kroppsvärme. En normalklädd person har t ex bara 50% chans att överleva 1 timme i 5-gradigt vatten. Med enkla åtgärder kan man förlänga denna tid, och öka chanserna till överlevnad.

Kläder skyddar
Ju fler lager kläder du har på dig, desto större möjligheter har du att överleva i kallt vatten. Simma inte i onödan, utan flyt så lugnt som möjligt. Spara värme genom att hålla benen ihop, armbågarna mot sidan och armarna korsade över bröstet. Och tro på din överlevnad och räddning - det är livsviktigt!

Ta det varsamt
När en nedkyld människa tas upp ur vattnet ska denne behandlas varsamt och som ett "passivt kolli", som absolut inte får hjälpa till själv. Vid plötslig aktivitet eller upprätt läge strömmar kallt blod från extremiteterna in mot bålen och kan innebära ytterligare nedkylning av bålen som kroppen inte klarar.

Byt våta kläder mot torra, skydda den nedkylde mot vind och värm försiktigt med filt eller sovsäck. Om personen är mycket nedkyld ska uppvärmningen koncentreras till bål och huvud så att inte det kalla blodet från ben och armar kommer in till bålen och ger en köldchock.

Att välta med kanoten är ingen olycka. Men det kan bli, om du inte vet hur du ska göra. Grundläggande är naturligtvis att alltid ha flytvästen på. Den som tror att han kan ta på sig flytvästen när kanoten slagit runt, lurar bara sig själv.

Till och med i vattentemperaturer som normalt sett är "badvänliga", förlorar man snabbt finmotoriken i händerna, och vid längre vistelse i vattnet inträder en allmän nedkylning som sätter ned både kroppsliga och själsliga förmågor. Att försöka simma iland vid kallt vatten och mer än en kort sträcka efter en kapsejsning är oftast ingen bra idé, eftersom kroppsrörelse i vatten påskyndar kroppens avkylning. För din säkerhet bör du öva på att snabbt och enkelt ta dig upp i kanoten, öva även i kallt vatten.

Till sist

Färdas efter din egen förmåga.Paddla i grupp och lär er att rädda varandra.Bär alltid flytväst. Tänk inte "det händer inte mig" utan "vad gör jag om det händer?" Respektera allemansrättens motto: -att inte störa eller förstöra när du är ute i naturen!